Science
  • Antarktika ve Bilim
    Antarctica
    2 Mayıs 2020
    Hassas, türünün tek örneği bir ekipman kullanan araştırmacılar için, gezegenin altındaki aşırı koşullar özel...